Pred polnjenjem domačih bazenov je potrebno vložiti Vlogo za soglasje za dobavo vode iz javnega omrežja

20. 6. 2024