SPV – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Uroš KRIŽANIČ
  • Podpredsednik, Franci BERIBAK
  • Članica, Melita PODGORŠEK
  • Članica, Maja PESJAK
  • Član, Andrej RAVNIKAR
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednica, Jana Dolenc
  • Član - namestnik predsednice, Aljoša Kolar
  • Članica, Martina Prezelj
  • Članica, Maja Pesjak
  • Član, Franci Beribak