• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO V NASELJU KLANEC

  Datum o moteni oskrbi vode: 20.11.2019

  Čas trajanja: 8:00 do 12:00 ure

  Opis: Občina Komenda, obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Klanec, da bo  dne, 20.11.2019, zaradi nujnih vzdrževalnih del, motena oskrba z vodo med 8:00 in 12:00 uro.

  Uporabnikom pitne vode na tem območju, se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

   

  Komenda, 19.11.2019                                               Občina Komenda

  OBVESTILO O ZAPORI LOKALNE CESTE NA BREGU

  Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje in obnove komunalne infrastrukture v naselju Breg pri Komendi v predvidenem času od 19.11.2019 do 20.12.2019 popolna zapora lokalne ceste JP 662023.

  Dovoljenje za zaporo

  Obvestilo izvajalca

  Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

  Obvestilo ELEKTRO LJUBLJANA

  Elektro Ljubljana OBVEŠČA, da bo predvidoma v ponedeljek, 25.11.2019 pričel z izgradnjo 2×20 kW KB RTP Mengeš – obstoječi KB PC Komenda na odseku med objektoma stanovanskih blokov Zeleni goziček – Vrtnarija Gašperlin v Mostah.

  Celotno obvestilo

  Trasa 1

  Trasa 2

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 11.11.2019 do 17.11.2019 zabeleženi naslednji dogodki:

  • 12.11.2019VSTOP V STANOVANJE V KOMENDI
  • 13.11.2019PRIDRŽANJE DO IZTREZNITVE V KOMENDI
  • 14.11.2019PROMETNA NESREČA V MOSTAH
  • 17.11.2019POŠKODOVANJE TUJE STVARI (ob Šolski poti)

  Več informacij

  Župan in podžupan zajtrkovala z otroki na Tradicionalnem slovenskem zajtrku

  V petek, 15. novembra, je v šolah in vrtcih po Sloveniji zopet potekal Tradicionalni slovenski zajtrk. V Vrtcu Mehurčki sta se otrokom pri zajtrku pridružila župan Stanislav Poglajen in direktorica občinske uprave, mag. Majda Ravnikar, v šoli pa je z učenci prvega razreda zajtrkoval podžupan Igor Štebe, ki se mu je v nadaljevanju pridružil tudi župan. Sestavine tradicionalnega zajtrka – mleko, kruh, maslo, med in jabolka, prihajajo iz lokalnega okolja. Prav to, da je hrana iz lokalnega okolja najbolj zdrava in da je treba krepiti to zavedanje, je osnovno sporočilo tega dogodka, ki je letos potekal že deveto leto zapored.

  Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 26.11.2019

  OBVESTILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ V KOMASACIJSKIH OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

  Spoštovani,

  V prejšnjih mesecih ste bili lastniki zemljišč na komasacijskih območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas (najprej na Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, ki so vam bila dodeljena v postopku komasacije. Istočasno so bile odmerjene tudi nove poljske poti, zato vas obveščamo, da se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do pričetka spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, kot je to predvideno v projektih agromelioracij. Na Drnovem gre predvsem za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih poti, v k. o. Nasovče – Kaplja vas pa še za odstranitev posameznih kamnitih osamelcev in rekultivacijo nekaterih robnih zaraščenih površin.

  V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in kasneje tudi novih poteh), ki pa posebej ne bodo označeni. Ker v tem času večjih del na polju ni, upamo, da vas izvajalec agromelioracije (to je Geodetska družba, d. o. o., Ljubljana, s svojimi podizvajalci)  ne bo preveč oviral.

  Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti, povezanih z izvedbo agromelioracijskih del in vas prosimo za razumevanje.

  Marjan Potočnik, Občina Komenda