• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v poročilu PP Kamnik so za čas od 17.01.2022 do 23.01.2022 zabeleženI naslednji dogodkI:

  18.01.2022 – Prometna nesreča s pobegom v Mostah

  20.01.2022 – Prometna nesreča na Glavarjevi cesti v Komendi

  22.01.2022 – Intervencija v Komendi

  Opozorilo na drzne tatvine v naših domovih

  Več informacij

  POZIV UPORABNIKOM VODE K VARČNI IN RACIONALNI RABI PITNE VODE

  Komunalno podjetje Kamnik obvešča:

  Uporabnike pitne vode naprošamo k upoštevanju varčne in racionalne rabe pitne vode, saj je izdatnost vodnih virov zelo majhna.

  Uporabnike pozivamo, da v času trajanja ukrepa varčevanja s pitno vodo upoštevajo naslednja priporočila:

  • Uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene,
  • Povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nekontrolirane izlive,
  • Skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,
  • Obveščajo upravljalca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
  • Upoštevajo ukrepe in navodila upravljalca do njihovega preklica.

  Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in vas naprošamo, da poziv dosledno upoštevate.

  Poziv uporabnikom

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO (MENJAVO) ZEMLJIŠČ

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišč.

  Rok za prijavo: sreda, 26. januar 2022

  Podrobnosti:

  ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

  Spoštovane občanke in občani,

  V decembrski Aplenci ste bili s strani koncesionarja za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov obveščeni o spremenjeni pogostosti odvoza ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom).

  V dogovoru s koncesionarjem smo se dogovorili, da do nadaljnega ostaja pogostost praznjenja posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom) nespremenjena.

  O spremembi boste obveščeni.

  Občina Komenda

  OBVESTILO O PREDHODNEM NAROČANJU STRANK V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOMENDA

  V skladu z usmeritvami Vlade RS, NIJZ, sprejetimi odloki ter usmeritvami Ministrstva za javno upravo. zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, v Občinski upravi Občine Komenda do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

  • Za obisk Občinske uprave Občine Komenda, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti (po telefonu, elektronski pošti ali klasični pošti),
  • Vloge stranke lahko vložijo neposredno v uradnih prostorih občinske uprave le, če je s področnimi zakoni določeno, da se konkretne vloge lahko vložijo samo pri organu. Vložitev vloge na Občini Komenda morate predhodno najaviti in se o času vložitve dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke se sprejme zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditve ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih Občinske uprave ne izvajamo pregledovanja dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (plačilo upravnih taks, … ) se prioritetno izvaja z uporabo elektronskih plačil (plačilne kartice, ….).
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje, razkuževanje rok in preverjanje PCT pogoja.
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

  Ker na Občini Komenda beležimo veliko število klicev, stranke vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.

  Celotno obvestilo s kontaktnimi podatki

  OSTANIMO ZDRAVI

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)