• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 15.07.2019 do 21.07.2019 zabeležen naslednji dogodek:

  17.07.2019 – PROMETNA NESREČA S POBEGOM V IC ŽEJE

  Več informacij

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Prikaz načrtovanih sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev

  OBVESTILO O SANACIJI PLATOJA PRI MRLIŠKIH VEŽICAH IN GRADNJI KOLUMBARIJA

  Spoštovani,

  Obveščamo vas, da bo predvidoma od 08.07.2019 do 31.08.2019 potekala obnova in sanacija platoja pri Mrliških vežicah v Komendi in gradnja kolumbarija. V tem času bo moten dostop do novega dela pokopališča, zato Vas prosimo  za strpnost in razumevanje.

  Dostop do novega dela bo vseskozi omogočen preko starega dela pokopališča. Za morebitno uporabo Mrliških vežic je dogovorjena rezervna lokacija in vse podatke ob morebitni uporabi pridobite na Režijskem obratu Občine Komenda oziroma pri izvajalcu pogrebne dejavnosti.

  HVALA

  Analiza LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2018

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2018.

  Analiza

  Sofinanciranje letnih kart – Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik.

  Že vrsto let svojim občanom sofinanciramo letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.

  Več

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)