• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Brezplačno množično testiranje na SARS-CoV-2 se tudi v drugem tednu v marcu nadaljuje

  V ponedeljek, 8. marca 2021, bomo izvajali izključno testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zato testiranje za občane in občanke občin Kamnik in Komenda ne bo mogoče, kar pomeni, da jih bo redarska služba zavrnila skladno z navodili Ministrstva za zdravje.

  Termini za občanke in občane:

  • sreda, 10. marec 2021, od 8.30 do 10. ure, od 10.30 do 12. ure in od 12.30 do 14. ure, 
  • petek, 12. marec 2021, od 8.30 do 10. ure, od 10.30 do 12. ure in od 12.30 do 14. ure.

  Več informacij

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 22.02.2021 do 28.02.2021 zabeleženi naslednji dogodki:

  22.02.2021 – Poškodovanje hišk na tržnici v Komendi

  24.02.2021 – Poskus vloma v stanovanjsko hišo v Komendi

  27.02.2021 – Spor med sosedi v Komendi

  Več informacij

  Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda.

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 02/2021

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 02/2021

  Izjava župana – dodatek

  IZJAVA ŽUPANA V VEZI Z AKTUALNIMI DOGAJANJI

  V povezavi z zadnjimi dogodki in objavami v nekaterih medijih, kot župan podajam tudi svojo izjavo na podlagi dejstev in kronologije.

  IZJAVA

  OBVESTILO O OBJAVLJENIH JAVNIH RAZPISIH

  Občina Komenda  obvešča, da so od dne 22. 2. 2021 na spletni strani www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:

  1. Javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2021

        Rok za prijave: 31.03.2021

  1. Javni razpis za podelitev športnih priznanj v občini Komenda za leto 2020

        Rok za prijave: 31.03.2021

  1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za leto 2021, za naslednje ukrepe:
  • pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
  • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
  • pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
  • posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
  • zagotavljanje tehnične podpore,
  • pomoč društvom s področja kmetijstva.

        Rok za prijave: 24.03.2021

  1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2021, za naslednje ukrepe:
  • pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
  • pospeševanje zaposlovanja,
  • spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

       Rok za prijave: 24.03.2021

  Analiza LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2020

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2020.

  Analiza