• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020 zabeleženi naslednji dogodki:

  29. 6. 2020TATVINA OČAL V MOSTAH

  01. 7. 2020INTERVENCIJA V MOSTAH

  03. 7. 2020 – ZASEG NEZNANE SNOVI NA KRIŽKEM BAJERJU

  Več informacij

  Uradne objave 08/2020

  Uradne objave 08/2020

  Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo (menjavo) zemljišč

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 02.08.2020

  Upokojenci in invalidi imajo od danes naprej možnost pridobiti brezplačno letno vozovnico za javni medkrajevni potniški promet

  Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da je od danes, 1.7. 2020 omogočeno koristiti invalidom in upokojencem brezplačni medkrajevni potniški promet.

  To možnost lahko koristijo:

  • upokojenci,
  • imetniki invalidske evropske kartice,
  • vojni veterani in
  • starejši od 65 let.

  Celotno obvestilo

  VLOGA – OBRAZEC

  Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik objavlja poletni čas enot knjižnic

   

   

  Več informacij in navodil

  OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD

  Center za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, Enota Kamnik zaradi številnih vprašanj staršev, ki imajo otroke vključene v vrtce, posreduje naslednje informacije !

  INFORMACIJE

  ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljiščih parcelnih številk 897/28, 897/26 in 897/30 vse k.o. Klanec.

  Odločba