• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNA OBJAVA ZA DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ZA DOLOČEN ČAS – NADOMEŠČANJE ZA ČAS DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

  Na povezavi objavljamo Javno objavo za delovno mesto Višji svetovalec za družbene dejavnosti za določen čas – nadomeščanje za čas dolgotrajne bolniške odsotnosti.

  Rok za prijavo: 31.05.2022

  Aktualni občinski razpisi

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH MEJA KATASTRSKIH OBČIN IN MEJA MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 01/2021) objavljamo predlog Odloka o spremembah meja katastrskih občin in meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš.

  V času javne razprave od vključno 25.05.2022 do vključno 25.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah meja« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah meja«).

  Poziv

  VABILO NA ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE PETRU PAVLU GLAVARJU

  V torek, 31.05.2022 ob 17. uri vas VABIMO na odkritje spominske plošče Petru Pavlu Glavarju na stavbi Občine Komenda na Glavarjevi cesti 104.

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v poročilu PP Kamnik za čas od 16.05.2022 do 22.05.2022 zabeležen naslednji dogodek:

  17.05.2022Prometna nesreča v Mostah

  Več informacij

  Program prireditev ob občinskem prazniku

  P O V A B L J E N I

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)