• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 13.08.2018 do 19.08.2018 zabeležen naslednji dogodek:

  18.08.2018 – VLOM V HIŠO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij

  RAZPIS ZA PROJEKTE, KI KREPIJO LOKALNI RAZVOJ LAS ZA MESTO IN VAS

  Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.

  Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, društva, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, podjetja, kmetije in drugi iz območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic. Svojo projektno idejo prijavijo na: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), z deležem sofinanciranja projektov do 75 odstotkov upravičenih stroškov, ali na Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) z deležem sofinanciranja do 80 odstotkov upravičenih stroškov.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas

  Višina razpoložljivih sredstev: 607.600,00 €

  Razpis je odprt še do 28. septembra 2018.

  Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas.

  VEČ

   

   

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Po končanem postopku Javnih razpisov za sofinanciranja so objavljena OBVESTILA O RAZDELITVI SREDSTEV na naši spletni strani v rubriki Arhiv občinskih razpisov.

  VLAGANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

  Do 31. 12. 2018 sprejemamo pobude za spremembe namenske rabe zemljišč.

  Več v prilogi

  Vzorci kakovosti pitne vode

  Na povezavi lahko pridobite Poročila o kakovosti in ustreznosti pitne vode

  POOSTREN NADZOR NAD LOČEVANJEM ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

  Že dalj časa opažamo, da posamezniki na ekološke otoke odlagajo tudi večje količine drugih vrst komunalnih odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo, zato vas obveščamo o poostrenem nadzoru nad pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov v okviru ekoloških otokov.

  Kontrolo bodo opravljali za pooblaščeni delavci družbe Publikus skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodic.

  Obvestilo

  Sofinanciranje letnih kart – Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik.

  Že vrsto let svojim občanom sofinanciramo letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.

  Več