• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  JAVNI RAZPIS PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN007119/2019-UO1 objavljeno javno naročilo za »PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA«.

  Rok za oddajo ponudb:  4. 11. 2019  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  Razpis

  40. OBLETNICA PREDŠOLSKE VZGOJE

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 30.09.2019 do 06.10.2019 zabeleženi naslednji dogodki:

  • 04.10.2019ROPARSKA TATVINA V KOMENDI
  • 05.10.2019 – ZASEG NEZNANE SNOVI V KOMENDI 
  • 06.10.2019INTERVENCIJA NA SEJMU V KOMENDI 

  Več informacij

  Uradne objave 09/2019

  Uradne objave 09/2019

  JAVNO NAZNANILO

  Objavljamo NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA O2/1 – POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Javna razgrnitev traja od 30.09.2019 do vključno 29.10.2019.

  Več:

  Celotno gradivo je objavljeno in dostopno tukaj

  OBVESTILO LASTNIKOM NEPREMIČNIN

  Obveščamo Vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) pripravila poskusni izračun modelov vrednotenja nepremičnin in prosila občine za pomoč pri predstavitvi gradiva. Gradivo bo predvidoma od 01. 10. 2019 do 30. 10. 2019 dostopno na spletnem naslovu http//www.mvn.e-prostor.gov.si, v prostorih Občine Komenda na Zajčevi cesti 23 pa bo tudi javno razgrnjeno in bo med uradnimi urami na vpogled vsem zainteresiranim.

  Na gradivo boste lahko na posebnih obrazcih, ki jih bo pripravil GURS (na voljo bodo tudi na občini), do 14. 11. 2019 podajali morebitne pripombe. GURS bo za občane, ki to želijo,  na večjih  območnih enotah pripravil podrobnejše predstavitve gradiva: lastniki nepremičnin v naši občini lahko dodatne informacije dobite 17. 10. 2019 v Kranju, Slovenski trg 1 (Mestna občina Kranj) ali 18. 10. 2019 v Ljubljani, Maistrova ulica 10 (Ministrstvo za kulturo), obakrat med 10.00 in 13.00 uro. .

  GURS bo na vsa morebitna vprašanja odgovarjal po telefonu 080 2009, lahko pa jih boste poslali tudi na poseben e-naslov vrednotenje@gov.si ali po navadni pošti na »GURS vrednotenje, p. p. 35, 1000 Ljubljana«.

  Marjan Potočnik

  Občina Komenda