• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

  Kako pravilno ravnati z odpadno električno in/ali elektronsko opremo !

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v času od 08.08.2019 do 11.08.2019 ni zabeleženih dogodkov:

  Več informacij

  OBVESTILO ZLATIM MATURANTOM

  Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do denarne nagrade upravičeni dijaki , ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv “zlati maturant” in imajo stalno prebivališče v občini Komenda.

  Več informacij

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

  Skladno z določili  78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavljamo Namero o sklenitvi neposredne pogodne za prodajo službenega vozila.

  Namera

  Rok za oddajo ponudbe je 26. 8. 2019.

  Brezplačno usposabljanje: NOTRANJA MOČ PODJETNIKA – sodobnega voditelja

   

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije VABI na brezplačno usposabljanje od 21.08.2019 do 23.08.2019.

  Vse o dogodku

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  29.07.2019

  Obrazložitev pobude

  Namenska raba prostora

  Obstoječa ureditev

  Obstoječi kataster

  Obstoječa infrastruktura

  Predlog območja ureditve

  Predlog ureditve

  Predlog stanovanjskih enot in parkirnih mest

  Predlog GJI

  12.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  24.07.2019

  Spremembe in dopolnitve LN – osnutek

  Lega prostorske ureditve v prostoru

  Ureditveno območje

  Grafični prikaz vplivnega območja

  Pregledna topografska karta

  Načrt parcelacije

  Razporeditev javnih in drugih površin

  Lega objektov na zemljiščih

  Tehnični pogoji in usmeritve

  Regulacijski elementi

  Vplivi načrtovane prostorske ureditve

  Prometna infrastruktura

  Komunalni vodi

  Zelene površine

  Etapnost izvedbe

  Prikaz stanja prostora

  Veljavni OPN

  08.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Prikaz načrtovanih sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev