• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda

  Poročilo

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v času od 11.9.2017 do 17.9.2017 ni zabeleženih dogodkov:

  Več informacij

  Če pojemo in godemo, si gvišno blizu bodemo

   

  Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž

  VABLJENI

   

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 856/4 in 856/3, obe k. o. Križ.

  NAMERA

  OBVESTILO

  Občina Komenda  obvešča, da sta na spletni strani www.komenda.si objavljena naslednja javna razpisa:

  1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2017, za naslednje ukrepe:
   • pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah,
   • pospeševanje zaposlovanja,
   • spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.
  2. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda

  Rok za oddajo vlog je v petek 6. 10. 2017.

  2. Javni razpis garancij za bančne kredite

  Objavljamo informacijo o 2. Javnem razpisu garancij za bančne kredite podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji do katerih so upravičeni gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja.

  Več informacij

  ZAPORA JAVNE CESTE NA MLAKI

  Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_sloganObveščamo vas, da bo zaradi gradnje pri projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, Občina Komenda” popolna premična zapora lokalne ceste LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka-Kamnik na odseku na odseku od JP 662184 Mlaka III do odcepa JP 662185 – Mlaka IV na odsekih v naselju Mlaka od 26.07.2017 do predvidenega dokončanja del 4.9.2017.

  Prosimo za razumevanje in upoštevanje zapore.

  Dovoljenje za zaporo