• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ZAPORA JAVNE CESTE NA MLAKI

  Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_sloganObveščamo vas, da bo zaradi gradnje pri projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, Občina Komenda” popolna premična zapora lokalne ceste LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka-Kamnik na odseku na odseku od JP 662184 Mlaka III do odcepa JP 662185 – Mlaka IV na odsekih v naselju Mlaka od 26.07.2017 do predvidenega dokončanja del 4.9.2017

  Prosimo za razumevanje in upoštevanje zapore.

  Dovoljenje za zaporo

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 17.7.2017 do 23.7.2017 ni bilo zabeleženih dogodkov:

  Več informacij

  Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

  Za izvedbo navedenega  zakonodajnega referenduma, ki je razpisan za  nedeljo 24. 9. 2017, je Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 1. volilne enote sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč.

  Na območju naše občine so predvidena tri volišča:

  • Volišče št. 0010027 –  GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče št. 0010028 – OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče št. 0010029 –  OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 104

  Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR

  Medobčinski inšpektorat in redarstvo, s sedežem na naslovu Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, objavlja javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v skupni občinski upravi Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin.

  Javni natečaj

  Rok za oddajo: v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Trzin (do 25.7.2017). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: inspektorat@trzin.si.

  NOV CENIK ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

  Objavljamo nov CENIK obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik. Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

  Cenik:

  Obvestilo o projektu socialne aktivacije

  CSD Kamnik vas v priponki obvešča o projektu socialne aktivacije

  Obvestilo

  OBVESTILO – SEZNANITEV

  Objavljamo Obvestilo – seznanitev z dopolnjenim predlogom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda (Uradneobjave Glasila občine Komenda, številka 06/2013), ki vsebuje tudi stališča do pripomb.

  Tekstualni del

  Grafični del

  Priloge  1;  2;  3; 4: 5: 6;  7