• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

  V rubriki Volitve objavljamo vse o Rednih lokalnih volitvah 2018.

  Pravkar objavljeno:

  1. Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Komenda za redne volitve v Občinski svet Občine Komenda in volitve župana Občine Komenda za volilno leto 2018
  2. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Komenda za lokalne volitve 2018
  3. Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov in članov Volilnih odborov in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2018
  4. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Občine Komenda

   

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda sta v času od 09.07.2018 do 15.07.2018 zabeležena naslednja dogodka:

  12.07.2018 – PROMETNA NESREČA NA KLANCU

  13.07.2018 – ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

  Več informacij

  Začasno skladiščenje baliranih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole

  V izogib napačnim interpretacijam je družba Publikus na svoji spletni strani objavila pojasnilo v zvezi z baliranimi odpadki, ki jih začasno skladiščijo na robu Centra za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS).

  Pojasnilo

  GRADNJA TELOVADNICE PRI ŠOLI V MOSTAH

  Več informacij

  VLAGANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

  Do 31. 12. 2018 sprejemamo pobude za spremembe namenske rabe zemljišč.

  Več v prilogi

  SPOT OSREDNJE SLOVENSKE REGIJE

  Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi uspeha na Javnem razpisu nudi brezplačno storitev pri spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij ter spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

  Več o tem

  Vzorci kakovosti pitne vode

  Na povezavi lahko pridobite Poročila o kakovosti in ustreznosti pitne vode