• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • RAZPIS LETOVANJA 2017 ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE OBČINE KOMENDA IN KAMNIK

  Območno združenje Rdečega križa Kamnik   RAZPISUJE  letovanja za osnovnošolske otroke iz Občine Komenda in Kamnik.
  Več:

  Rok za oddajo vloge: od 12.06.2017 dalje do zasedbe mest.

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda sta v času od 15.5.2017 do 21.5.2017 bila zabeležena naslednja dogodka:

  16.05.2017

  PROMETNA NESREČA V KOMENDI

  17.05.2017

  VLOM V BENCINSKI SERVIS V KOMENDI

  Več informacij

  ZAKLJUČEK JAVNEGA POZIVA LAS Za mesto in vas

  V ponedeljek, 15.5.2017 je potekel rok za oddajo vlog na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Prispelo je 16 vlog. Od tega jih je 10 iz sklopa A – operacije, ki bodo sofinancirane iz EKSRP in 6 iz sklopa B – operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESRR.

  Ocenjevalna komisija bo vloge odprla in pregledala v torek, 23.5.2017. Vodilni partner pa bo takoj naslednji dan v skladu z pogoji javnega razpisa pozival po elektronski pošti k eventualnim dopolnitvam vlog.

  Načrtujemo, da se bo postopek ocenjevanja vlog s strani LAS zaključil do konca junija 2017.

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS številka 25/2017 pod številko  Št. 430-0022/0023/2017 Ob-2265/17 objavljeno Drugo javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

  Objava 2. poziva

  Rok za oddajo ponudb: 02.06.2017 do 11:00 ure Več informacij

  OBISK BRITANSKE VELEPOSLANICE SOPHIE HONEY V KOMENDI

  Župan Stanislav Poglajen je danes dopoldan sprejel britansko veleposlanico v Sloveniji gospo Sophie Honey.
  Po jutranjem čaju v uradu župana so obiskali učence Osnovne šole Komenda Moste pri pouku angleškega jezika in v nadaljevanju predstavitev podjetja RLS merilna tehnika d.o.o. v Poslovni coni Komenda.

  Več

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 1344/4, k. o. Moste.

  NAMERA

  OCENJEVANJE ŠKODE PO POPLAVAH 27. IN 28. 4. 2017 V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-8/2017- DGZR, z dne 16. 5. 2017) bo občinska komisija za ocenjevanje škode opravila oglede prijavljenih dogodkov. Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, lahko škodo prijavijo najkasneje do ponedeljka 29. maja 2017.

  Prijavo škode posredujejo v priloženem obrazcu, in sicer po elektronski pošti na naslov: obcina@komenda.si.

  Kontaktni osebi za prijavo škode sta Martina Bajde, tel. 01 7247405 ali Mira Crnkovič, tel. 01 7247406.

  Priloge