• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Uradne objave 07/2021

  Uradne objave 07/2021

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Posredujemo obvestilo o razdelitvi sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2021

  OBVESTILO

  Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

  07.06.2021

  Državi zbor je 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G) – Uradni list RS 84/2021

  Za izvedbo navedenega  zakonodajnega referenduma, ki je razpisan za  nedeljo 11. 7. 2021, je Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 1. volilne enote sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč.

  Na območju naše občine so predvidena tri volišča:

  • Volišče št. 00110027 –  GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče št. 00110028 – OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče št. 00110029 –  OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V KOMENDI

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v poročilu PP Kamnik sta za čas od 31.05.2021 do 06.06.2021 zabeležena naslednja dogodka:

  • 04.06.2021 – Tatvina gum izpred podjetja na Potoku pri Komendi
  • 05.06.2021 – Intervencija v Komendi

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo  predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda.

  V času javne razprave od vključno 04.06.2021 do vključno 04.07.2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda«).

  Poziv

  Hitri antigenski testi za Covid-19 v Komendi

  Novi koncesionar v Komendi izvaja tudi hitre antigenske in PCR  teste za Covid-19. Za vse pri njih opredeljene paciente, občane Občine Komenda in vse zaposlene v šoli in vrtcu v Komendi, bodo hitri testi brezplačni. Za ostale bodo ti plačljivi.

  Hitre teste bodo predvidoma izvajali:

  • ponedeljek in torek: 08:00 – 09:00
  • sreda: 18:00 – 19:00
  • četrtek, petek: 08:00 – 09:00  

  Da ne bo prišlo do nepotrebnega čakanja je za hitri test potrebno naročilo po telefonu 051 400 080 ali komenda@skupinskapraksa.si.

  Tudi v naslednjem tednu se bo izvajalo brezplačno množično testiranje na SARS-CoV-2

  Termini:

  • ponedeljek, 7. junij 2021, od 9.15 do 12. ure, od 12.30 do 14. ure,
  • sreda, 9. junij 2021, od 15. ure do 17.30 in od 18. do 19. ure,
  • petek, 11. junij 2021, od 7.30 do 11.30 in od 12. ure do 14.30. 
  • ponedeljek, 14. junij 2021, od 9.15 do 12. ure in od 12.30 do 14. ure,
  • sreda, 16. junij 2021, od 15. ure do 17.30 in od 18. do 19. ure,
  • petek, 18. junij 2021, od 9.15 do 11.30 in od 12. ure do 14.30,
  • ponedeljek, 21. junij 2021, od 15. ure do 17.30 in od 18. do 19. ure (izjemoma zaradi krvodajalske akcije),
  • sreda, 23. junij 2021, od 9.15 do 11.30 in od 12. ure do 14.30,
  • petek, 25. junij 2021, od 7.30 do 11.30 in od 12. ure do 14.30,
  • ponedeljek, 28. junij 2021, od 8.15 do 11. ure, od 11.30 do 14. ure,
  • sreda, 30. junij 2021, od 15. ure do 17.30 in od 18. do 19. ure,
  • petek, 2. julij 2021, od 7.30 do 11.30 in od 12. ure do 14.30.   

  Več informacij