• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO LASTNIKOM NEPREMIČNIN

  Obveščamo Vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) pripravila poskusni izračun modelov vrednotenja nepremičnin in prosila občine za pomoč pri predstavitvi gradiva. Gradivo bo predvidoma od 01. 10. 2019 do 30. 10. 2019 dostopno na spletnem naslovu http//www.mvn.e-prostor.gov.si, v prostorih Občine Komenda na Zajčevi cesti 23 pa bo tudi javno razgrnjeno in bo med uradnimi urami na vpogled vsem zainteresiranim.

  Na gradivo boste lahko na posebnih obrazcih, ki jih bo pripravil GURS (na voljo bodo tudi na občini), do 14. 11. 2019 podajali morebitne pripombe. GURS bo za občane, ki to želijo,  na večjih  območnih enotah pripravil podrobnejše predstavitve gradiva: lastniki nepremičnin v naši občini lahko dodatne informacije dobite 17. 10. 2019 v Kranju, Slovenski trg 1 (Mestna občina Kranj) ali 18. 10. 2019 v Ljubljani, Maistrova ulica 10 (Ministrstvo za kulturo), obakrat med 10.00 in 13.00 uro. .

  GURS bo na vsa morebitna vprašanja odgovarjal po telefonu 080 2009, lahko pa jih boste poslali tudi na poseben e-naslov vrednotenje@gov.si ali po navadni pošti na »GURS vrednotenje, p. p. 35, 1000 Ljubljana«.

  Marjan Potočnik

  Občina Komenda

  Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda.

   

  VELIK USPEH TADEJA

  Velik uspeh našega mladega tekmovalca Tadeja, ko sredi Madrida ob zaključku Vuelte in ob razglasitvi ponosno plapola tudi Komendska zastava.

  ISKRENE ČESTITKE TADEJ

   

  OBVESTILO

  Občina Komenda  obvešča, da sta od dne 16. 9. 2019 do dne 16. 10. 2019 na spletni strani www.komenda.si objavljena naslednja javna razpisa:

  1. Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2019, za naslednje ukrepe:

  • pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
  • pospeševanje zaposlovanja,
  • spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
  • pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.

  2. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda.

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 09.09.2019 do 15.09.2019 zabeležen naslednji dogodek:

  • 11.09.2019VINJEN VOZNIK V MOSTAH

  Več informacij

  AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

  V soboto, 28. septembra 2019, bo potekala jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Komenda.

   

  VEČ

  OBVESTILO ZLATIM MATURANTOM

  Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do denarne nagrade upravičeni dijaki , ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv “zlati maturant” in imajo stalno prebivališče v občini Komenda.

  Več informacij