• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O NAČRTOVANEM IZKLOPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Elektro Ljubljana – Nadzorništvo Kamnik obvešča, da bo v četrtek, 29.10.2020 od 15.00 do 17.00 ure zaradi vzdrževalnih del na območju naše občine motena oskrba z dobavo električne energije za odjemalce iz TP: Nasovče.

  Podrobnosti s hišnimi številkami objektov z moteno oskrbo si lahko ogledate TUKAJ.

  Obvestilo o planiranem odklopu 29.10.2020

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 19.10.2020 do 25.10.2020 zabeležen naslednji dogodek:

  24.10.2020 – PROMETNA NESREČA V KOMENDI

  Več informacij

  ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljišču parcelne številke 3/7 k.o. 1901 – Mlaka.

  SPREMEMBA URNIKA ODVOZA RJAVE POSODE V ZIMSKIH MESECIH

  Tako kot lansko leto s 1. novembrom 2020 prehajamo na zimski režim odvoza rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Rjave posode bomo v zimskih mesecih, se pravi novembra, decembra, januarja, februarja in marca, praznili na 14 dni.

  Celotno obvestilo

  OBVESTILO O OBJAVAH INFORMACIJ O NEVARNOSTI ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19

  Obveščamo vas, da so vse informacije zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19 odslej na voljo v novem zavihku “COVID 19” v zgornji vrstici.

  POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE, ZDRAVJE SVOJIH BLIŽNJIH TER VSEH OBČANK IN OBČANOV.

  Občina Komenda

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Posredujemo obvestilo o razdelitvi sredstev na podlagi Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2020

  OBVESTILO

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. oktobra 2020 do 5. novembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »»Pripombe na predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda«.

  Poziv