• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)

  Objavljamo Sklep o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za propagandna sporočila na zakonodajnem referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) in Vlogo za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in oglaševanje.

  Več o Zakonodajnem referendumu v rubriki Lokalne volitve

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v času od 31.7.2017 do 7.8.2017 ni zabeleženih dogodkov.

   

  Več informacij

  2. Javni razpis garancij za bančne kredite

  Objavljamo informacijo o 2. Javnem razpisu garancij za bančne kredite podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji do katerih so upravičeni gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja.

  Več informacij

  OCENJEVANJE ŠKODE PO POZEBI MED 21. IN 22. APRILOM 2017 V OBČINI KOMENDA

  V Uradnem listu RS je bil 21. 7. 2017 objavljen Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-7/2017- 65- DGZR, z dne 28. 7. 2017) ter izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe  med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih po prizadetih kulturah.

  Oškodovanci, ki so utrpeli škodo, bodo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli predtiskan obrazec 2PT. Obrazec morajo oškodovanci izpolniti, podpisati ter vložiti  na Občino Komenda v času uradnih ur, najkasneje do srede 23. avgusta  2017.

  Priloga: Sklep o ocenjevanju škode po pozebi

  ZAPORA CESTE NA KOMENDSKO DOBRAVO

  Obveščamo vas, da bo zaradi Rekonstrukcije lokalne ceste Podboršt – Komendska Dobrava  popolna  zapora lokalne ceste LC 039711 – Zalog-Cerkljanska Dobrava-Komendska Dobrava-Podboršt na odseku od table za naselje Komendska Dobrava do mostu preko potoka Vrtaški potok gledano v smeri od Komendske Dobrave proti Podborštu od 01.08.2017 do predvidenega dokončanja gradbenih del oziroma najdlje do 31.08.2017

  Prosimo za razumevanje in upoštevanje zapore.

  Dovoljenje za zaporo

  ZAPORA JAVNE CESTE NA MLAKI

  Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_sloganObveščamo vas, da bo zaradi gradnje pri projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, Občina Komenda” popolna premična zapora lokalne ceste LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka-Kamnik na odseku na odseku od JP 662184 Mlaka III do odcepa JP 662185 – Mlaka IV na odsekih v naselju Mlaka od 26.07.2017 do predvidenega dokončanja del 4.9.2017

  Prosimo za razumevanje in upoštevanje zapore.

  Dovoljenje za zaporo

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 856/11, k. o. Križ.

  NAMERA