• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 15.01.2018 do 21.01.2018 zabeležen naslednji dogodek:

  15.01.2018 – ZASEŽENO VOZILO V KOMENDI

  Več informacij

  JAVNA RAZPISA V OKVIRU JSKD

  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja naslednja razpisa:

  Preventivna akcija “Mobitel”

  POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI SPLOŠNEGA AKTA – PREDLOG ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LPŠ V OBČINI KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – Predlog Pravilnika o športnih priznanjih v občini Komenda.

  Poročilo

  Analiza Letnega programa športa za leto 2017

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2017.

  Analiza

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA OKOLJSKO POROČILO

  Objavljamo Stališča do pripomb in predlogov na okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega načrta (OPPN) območja KO 5 Hipodrom / športno središče

  Stališča do pripomb in predlogov

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  Objavljamo Stališča do pripomb in predlogov dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja KO 5 hipodrom / športno središče

  Stališča do pripomb in predlogov