• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO

  Občina Komenda obvešča, da so v Športni dvorani Komenda v šolskem letu 2017/2018, na voljo naslednji prosti termini:

  dan ura površina dvorane
  sreda 21.30 – 23.00 1/3
  četrtek 21.30 – 23.00 1/3
  petek 21.30 – 23.00 2/3

  Zainteresirane vabimo, da se za najem dvorane dogovorijo z upravljavcem Športne dvorane Komenda Osnovno šolo Komenda Moste, na tel. št. 01/7247-152.

  Občina Komenda

  NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE ZA NAMEN IZGRADNJE DOMA UPOKOJENCEV

  V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Sklepom o nameri ustanovitve stavbne pravice za namen izgradnje doma upokojencev (sklep št. 122-0038/2017-8, sprejet na 21. redni seji občinskega sveta, dne 21. 9. 2017) Občina Komenda objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za namen izgradnje doma upokojencev.

  NAMERA

  V A B I L O

  S ponosom Vas vabimo na URADNO ODPRTJE NOVIH PROSTOROV OSNOVNE ŠOLE KOMENDA MOSTE

  ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda

  Poročilo

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v času od 11.9.2017 do 17.9.2017 ni zabeleženih dogodkov:

  Več informacij

  Če pojemo in godemo, si gvišno blizu bodemo

   

  Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž

  VABLJENI

   

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 856/4 in 856/3, obe k. o. Križ.

  NAMERA