Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka