Vloga za pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča

Oddaj pobudo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov