Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (14.člen)

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov