Rebalans proračuna prinaša dodatnih 185.000 evrov za urejanje vodotokov!

8. 6. 2024