Povzetek rezultatov anketiranja za pripravo strateškega načrta razvoja občine

22. 2. 2024