Začetek ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih po nedavnih ujmah

16. 10. 2023