Zadrževalnik Tunjščica uvrščen v Podnebni sklad

9. 10. 2023