Ocena škode po avgustovih poplavah in plazovih tudi za društva in ustanove

18. 9. 2023