Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

21. 8. 2023