Odredba o uporabi hidrantnega omrežja in hišnih vodovodnih priključkov

6. 8. 2023