Jurij Kern: Prizadela nas je ena najhujših naravnih katastrof v zgodovini Občine Komenda

4. 8. 2023