POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE 1.1.2016 – 30.6.2016.

2. 8. 2016