OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

4. 10. 2016