Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v letu 2017

2. 1. 2017