POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA PRIMER POTRESA V OBČINI KOMENDA

30. 1. 2017