POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

18. 8. 2017