NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE ZA NAMEN IZGRADNJE DOMA UPOKOJENCEV

21. 9. 2017