POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

27. 11. 2017