POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI SPLOŠNEGA AKTA – PREDLOG ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LPŠ V OBČINI KOMENDA

12. 1. 2018