POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

16. 3. 2018