POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

16. 3. 2018