POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

30. 3. 2018