POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

4. 4. 2018