PODELJENA KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE INSTITUCIONARNEGA VARSTVA V DOMOVIH ZA STAREJŠE

22. 8. 2018