Zahvala in iskrena velika hvala – gasilci!

3. 11. 2018