Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v letu 2019

8. 1. 2019