POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOLOČANJU CEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOMENDA

10. 1. 2019