POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

10. 1. 2019