OBVESTILO O SANACIJI PLATOJA PRI MRLIŠKIH VEŽICAH IN GRADNJI KOLUMBARIJA

28. 6. 2019