ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

16. 8. 2019