Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča

24. 9. 2019