OBVESTILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ V KOMASACIJSKIH OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

25. 10. 2019