Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

29. 10. 2019