Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

5. 11. 2019