JAVNI RAZPIS ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA

21. 1. 2020