Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

4. 2. 2020