POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

5. 10. 2020