Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

6. 11. 2020