PREPOVED UPORABE ZUNANJIH IGRIŠČ IN IGRAL V LASTI OBČINE KOMENDA

13. 11. 2020