POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA

12. 3. 2021