POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

2. 4. 2021