Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

3. 5. 2021