ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

26. 10. 2021