Odlagališče inertnih odpadkov je zaprto

15. 5. 2023