Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

4. 7. 2022