Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

18. 7. 2022