PREDLOGI ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE

24. 8. 2022